Mbo’er nog uitgesloten bij introweken, maar steden staan open voor verandering

Posted on

Veel introductieweken voor studenten laten nog geen mbo’ers toe, blijkt uit een rondgang van NU.nl. Alleen in Utrecht en Leeuwarden worden dit jaar voor het eerst mbo’ers betrokken bij de introweken. Organisaties die opkomen voor mbo’ers en mbo-instellingen hopen dat andere steden hun voorbeeld volgen. Veel organisatoren van introweken zeggen wel open te staan voor verandering.

Iedere studentenstad heeft een introductieweek: van EL CID in Leiden tot Inkom in Maastricht. Al die introductieweken zijn bedoeld om eerstejaarsstudenten kennis te laten maken met hun nieuwe studentenstad, opleiding en medestudenten. De introductieweken vinden plaats in augustus en september, vlak voor de start voor het nieuwe schooljaar.

De introductieweken hebben vaak bomvolle programma’s. Er zijn sportactiviteiten, borrels, feestjes, optredens van artiesten, kennismakingen met studentenverenigingen en ga zo maar door. Maar veel van die kennismakingsweken zijn alleen voor wie een studie aan een universiteit of HBO doet – mbo-studenten worden er niet bij betrokken. Uit een rondgang van NU.nl langs organisatoren van introductieweken blijkt dat dit jaar alleen in Leeuwarden en Utrecht mbo’ers mogen meedoen.

Dat heeft ten eerste te maken met de onderwijsinstellingen die betrokken zijn bij de introductieweken. In de steden die door NU.nl werden benaderd worden die uitsluitend door een mix van hbo-instellingen en universiteiten georganiseerd. Daardoor krijgen alleen studenten van die onderwijsinstellingen uitnodigingen.

Behalve in Leeuwarden en Utrecht dus. Daar worden dit jaar mbo’ers wél uitgenodigd. “Het zijn natuurlijk ook gewoon studenten”, zegt een woordvoerder van de Leeuwardense LEIP!-week. “Wij vinden niet dat je mbo’ers kunt wegzetten als scholieren in plaats van studenten. Als je een studentenstad wil zijn voor iedereen, dan moeten mbo’ers welkom zijn.”

In Utrecht gaat het om een proef. Daar mochten dit jaar tweehonderd mbo’ers zich aanmelden. “We hebben dat gedaan omdat het ons werd gevraagd vanuit de mbo-studentenraad”, vertelt Casper van Strien van de Utrechtse UIT-week. “Wij vonden dat een goed idee en zagen er geen problemen in.”

De UIT-week, die afgelopen week plaatsvond en daardoor inmiddels achter de rug is, is goed verlopen, vertelt Van Strien. Volgend jaar is het aan een volgend bestuur om te beslissen of mbo’ers weer welkom zijn. “Ook gaan we nog een enquête verspreiden onder deelnemers om te onderzoeken hoe zij het vonden. Wij als organisatie hebben in ieder geval geen problemen gezien.”

Groningse studenten drinken een biertje tijdens een openluchtbioscoop van de KEI-week.

Groningse studenten drinken een biertje tijdens een openluchtbioscoop van de KEI-week.

Foto: ANP

‘Organisaties zouden zélf initiatief moeten nemen’

In andere steden zijn mbo-studenten dit jaar nog niet welkom. Veel organisatoren van introductieweken geven aan wel open te staan voor verandering, maar hebben verschillende redenen om die verandering nog niet dit jaar door te voeren.

De organisaties wijzen er bijvoorbeeld op dat mbo-instellingen niet vragen om deelname van mbo-studenten aan de introductieweken. Leiden, Groningen, Wageningen, Maastricht: allemaal geven ze aan dat zij de vraag niet krijgen van mbo-instellingen.

Volgens de MBO Raad, de brancheorganisatie voor mbo-instellingen, is dit symptoom van een groter probleem. “mbo-studenten worden nog altijd gezien als blinde vlek”, zegt een woordvoerder. Volgens haar zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat mbo’ers mee kunnen doen aan introductieweken.

Zij draait het dan ook om: organisaties van introductieweken moeten niet wachten op de vraag van mbo-instellingen, zij moeten zélf initiatief nemen. “Je zal moeten streven naar inclusiviteit”, zegt de woordvoerder.

De introductieweken zijn wat de MBO Raad betreft slechts een voorbeeld van een breder probleem. “Het gaat om de emancipatie van mbo’ers”, zegt de woordvoerder. Zij worden bijvoorbeeld ook uitgesloten bij veel studentenverenigingen, worden in sommige studentenkroegen geweigerd en heten pas sinds schooljaar 2020/2021 officieel ‘studenten’. Daarvoor werden ze ‘deelnemers’ genoemd.

“Mbo-studenten worden nog altijd als blinde vlek gezien.”

Woordvoerder MBO Raad

MBO’er blijft vaker in eigen regio

Uit de rondgang langs organisaties blijkt dat er meer redenen zijn dat mbo’ers vooralsnog niet betrokken zijn bij introductieweken. Zo is er bij veel introductieweken capaciteitsgebrek. Dit geldt bijvoorbeeld voor de KEI-week in Groningen en de INKOM-week in Maastricht.

Andere organisaties wijzen naar de onderwijsinstellingen. Die geven namelijk de opdracht om introductieweken te organiseren. “Het besluit ligt bij onderwijsinstellingen. Maar als het verzoek ooit zou komen, staan we dat niet in de weg”, laat EL CID in Leiden weten.

Daarnaast geven sommige steden aan dat er soms ook andere redenen zijn dat mbo-studenten niet bij de introductieweken worden betrokken. “Veel verschillende achtergronden maken het evenement lastiger beheersbaar”, licht een woordvoerder van de Groningse KEI-week toe. “De groep is nu homogeen, maar dat verandert als mbo’ers meedoen en ook weer mensen uitnodigen. We denken dat het hele evenement dan verandert, omdat de doelgroep dan veel groter wordt.”

Ook de Wageningse AID noemt de splitsing tussen mbo en hbo en universiteit als mogelijke verklaring. “Het feit dat je naar een nieuwe stad gaat als hbo’er of universiteitsstudent maakt het wellicht relevanter om mee te doen aan een intro dan wanneer je als mbo’er in je eigen regio naar een mbo-instelling gaat.” De organisatie van de AID staat wel open voor de deelname van mbo’ers aan de introductieweek, maar zegt nog geen concrete plannen te hebben.

‘Nu moeten er mooie bomen gaan groeien’

Maar is er behoefte bij mbo’ers om deel te nemen aan de introductieweken? Volgens Jelmer Becker, voorzitter van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs MBO (JOB MBO), is die er wel degelijk. Als het aan hem ligt, is er dankzij de introductieweken in Utrecht en Leeuwarden dan ook momentum voor andere steden om hun voorbeeld te volgen.

Volgens Becker ligt er ook verantwoordelijkheid voor mbo’ers en mbo-instellingen zelf. “Mbo’ers moeten initiatief nemen om zichzelf bij de introductieweken te betrekken, mbo-instellingen moeten dit mogelijk maken”, zegt hij. Volgens Becker is er nu nog niet altijd bewustzijn onder mbo-studenten. JOB, dat opkomt voor de belangen van mbo’ers, zet zich dan ook in om dat bewustzijn onder mbo-studenten te creëren.

Dat Utrecht en Leeuwarden nu al mbo’ers toelaten op hun introductieweken, is volgens Beckers een mooi begin. “De rest moet nu volgen”, zegt hij. Hij wil daarom graag dat mbo-instellingen en organisaties in andere studentensteden om tafel gaan om ook daar mbo’ers bij de introductie te betrekken. “Dat kan niet met een knip van de vingers”, zegt hij. “Maar wij planten de zaadjes, en hopen dat daar mooie bomen uit groeien.”

Verantwoording

  • Voor deze rondgang hebben we ons alleen gericht op introductieweken die door meerdere instellingen uit het wo of hbo zijn georganiseerd. Hieronder valt bijvoorbeeld niet de Intreeweek van de Universiteit van Amsterdam, omdat die introductieweek uitsluitend voor studenten van die universiteit is.
  • Dit geldt ook voor introductieweken in Rotterdam, Nijmegen, Eindhoven, Tilburg en Enschede.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services