Kabinet houdt vast aan minder budget voor wijk- en huisartsenzorg

Posted on

Het kabinet blijft erbij dat de budgetten voor wijkverpleging en thuiszorg fors beperkt moeten worden. Dat staat in een nieuwe versie van het Integraal Zorgakkoord, een overeenkomst tussen het ministerie en diverse zorgverenigingen.

Het budget voor de wijkverpleging gaat in de plannen structureel met 600 miljoen euro omlaag en dat voor de huisartsenzorg daalt met 80 miljoen. Maar voor de komende jaren komt er juist weer geld bij, zo valt te lezen in de nieuwe versie van het akkoord.

Deze laatste maatregel, die niet in de eerdere versie stond, zorgt voor minder weerstand bij verpleegkundigen. “Er was eerst alleen sprake van een bijstelling van het budget, maar nu is de intentie uitgesproken om er elk jaar geld bij te doen”, reageert V&VN, de vereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Ggz-patiënten niet blij met de plannen

De vereniging voor ggz-patiënten MIND is minder enthousiast. De organisatie baalt ervan dat patiënten minder mogelijkheden hebben om hun zorgverlener te kiezen. Ook is de bescherming van persoonsgegevens niet goed geregeld en schort het een en ander aan de financiering.

De vereniging heeft de afgelopen maanden onderhandeld met het kabinet, maar is niet gelukkig met het eindresultaat. MIND heeft dan ook besloten het zorgakkoord niet te ondertekenen.

Zorgkosten dreigen hard te stijgen

De algemene boodschap van het conceptakkoord is overwegend negatief. Zorgpersoneel staat onder druk en in alle sectoren groeit de vraag sneller dan het aanbod. Verder is de zorg niet voor iedereen makkelijk toegankelijk en loopt Nederland qua kwaliteit soms achter bij omringende landen.

Daarnaast dreigen de zorgkosten in de komende decennia zeer sterk te stijgen. Als er niets verandert, zou in 2040 een op de vier werkenden een baan in de zorg moeten hebben. “Dat is niet haalbaar”, staat in het akkoord.

De nadruk ligt verder op zelfredzaamheid van patiënten en preventie. “Niet elke hulpvraag is een zorgvraag en niet bij elke zorgvraag past een medisch antwoord”, zo valt te lezen. Onder meer de wijkverpleging en de huisarts spelen een grote rol in het voorkomen van zorg.

Meer geld voor digitalisering en kennis

V&VN is blij met de 48 miljoen euro die volgens de nieuwe versie van het akkoord beschikbaar wordt gesteld voor onderzoek, digitalisering van de verpleegkundige zorg en de ontwikkeling van verpleegkundige kennis. Veel andere zorgorganisaties komen pas later met hun oordeel over de nieuwe versie van het akkoord.

Dit akkoord moet voor Prinsjesdag (20 september) gesloten zijn. Vertegenwoordigers van het hele zorgveld praten erover mee, zoals huisartsen, verpleegkundigen, de branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services