Gemeente mag vanaf 2023 helft van koophuizen toewijzen aan eigen inwoners

Posted on

Lokale overheden mogen vanaf volgend jaar de helft van de vrijgekomen koophuizen toewijzen aan mensen uit de eigen gemeente. Het gaat dan om woningen tot de NHG-grens van 355.000 euro. Ook woningzoekers met een belangrijk beroep als leraar, verpleegkundige of agent kunnen voorrang krijgen.

Nu al mogen gemeenten bij het toewijzen van huurwoningen voorrang geven aan mensen met een lokale binding of een cruciaal beroep. Vanaf volgend jaar geldt dat ook voor koophuizen, zowel nieuwe als bestaande woningen.

De maatregel is volgens het kabinet nodig om starters met lokale binding meer kans te geven op de huizenmarkt. Vaak zijn zij kansloos door de hoge huizenprijzen en doordat kopers van buiten de gemeenten meer geld hebben en dus een hoger bod kunnen doen.

Verder krijgen gemeenten wat meer ruimte om zelf te bepalen wie ze voorrang geven bij huurhuizen. Nu nog mogen gemeenten maximaal de helft van de toe te wijzen huurwoningen geven aan mensen met een lokale binding. Vanaf volgend jaar komt die beperking te vervallen en mogen alle toegewezen huurwoningen naar de inwoners gaan of juist allemaal naar mensen met cruciale beroepen. De overige woningen moeten vrij beschikbaar blijven.

De verwachting is dat de wijzigingen ingaan op 1 januari of 1 juli 2023. De exacte ingangsdatum is afhankelijk van hoe snel de Tweede en Eerste Kamer het plan goedkeuren.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services